Verzekering

De  toelichting  over de Ethiasverzekering en aangifteformulieren  kan  afgedrukt  worden  van de VVB-website https://volleyvlaanderen.be/uploads/file-galleries/2022-01-18-10-28-0419646845.pdf.
Druk het formulier ongevalaangifte af.

Vul dit formulier in (het laatste blad (C) moet door de behandelende geneesheer ingevuld worden) en bezorg dit aan de secretaris:
Nijskens Ward

Leeuwerweg 132  3803  St-Truiden

red.socks@telenet.be

Deze voert de ongevalaangifte in op de website van Ethias. Dit moet binnen 8 dagen na het ongeval. Volgende rubrieken van document A zijn belangrijk: 2, 3, 4, 5 (indien van toepassing), 6 en 7. Verder wordt er ook gevraagd of het slachtoffer werkombekwaam is.  

Het geneeskundig getuigschrift wordt ingescand en online aan je dossier toegevoegd.

Na de aangifte door de secretaris  krijg je via mail volgende gegevens:
•    Dossiernummer
•    Brief die voorzien van rekeningnummer en handtekening teruggestuurd moet worden nar Ethias
•    in het kort de te volgen procedure voor verdere afhandeling van het dossier.

API (aanspreekpersoon integriteit)

 

Nathaja Billen =  sporters, ouders, begeleiders en andere betrokkenen kunnen bij deze persoon terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke of seksuele integriteit. 

Clubarts

Heb je nood aan specifieke sport-medische begeleiding bieden we vrijblijvend volgende mogelijkheden aan:

  • Dr Achten
  • Dr Busschots